top of page

CEREMONY SOFIE & SASHA
IBIZA [SPAIN]

FB_IMG_1586527227022.jpg

4 years ago we were now in full preparation for our marriage. We knew that we did not want an average wedding party, but that it had to be a unique and especially intimate day on the island that feels like home to us, Ibiza.

 

But who were we going to ask to lead us in our ceremony? I immediately thought of Juul!

For some reason, I always find Juul at crossroads in my life, so I thought it was only right and appropriate to ask him before the start of such an important chapter of both our lives.

 

Juul has fulfilled his role beautifully and was the man of choice to lead our ceremony. Everything fell into place that day and evening and we experienced our marriage as a special, moving & powerful momentum.

The experience of Juul in the ceremonial part, but especially the friendship and company of Juul on our journey, we experienced as a real added value! We will therefore always remember with love and pleasure our day and Juul.

Sofie & Sasha

4 jaar geleden waren we nu in volle voorbereiding van ons huwelijk. We wisten dat we geen doorsnee trouwfeest wilden, maar dat het een unieke en vooral intieme dag moest worden op het eiland dat voor ons als thuis voelt, Ibiza. 

Maar wie gingen we dan vragen om ons voor te gaan in onze ceremonie? Ik dacht meteen aan Juul!

Om een of andere reden tref ik Juul altijd op kruispunten in mijn leven, dus ik vond het alleen maar juist en passend om hem te vragen voor de start van zo'n belangrijk hoofdstuk van ons beider leven. 

 

Juul heeft zijn rol mooi waar gemaakt en was de man bij uitstek om onze ceremonie te leiden. Alles viel op zijn plek die dag en avond en we hebben ons huwelijk als een bijzonder, ontroerend & krachtig momentum ervaren.

Het voorgaan van Juul in het ceremonieel gedeelte, maar vooral de vriendschap en het gezelschap van Juul op onze reis hebben we als een echte meerwaarde ervaren! Wij zullen daarom altijd met liefde en plezier terugdenken aan onze dag en aan Juul.


- Sofie & Sasha

bottom of page